Inhoud

  1. Toepasselijkheid
  2. Sluiten van het contract
  3. Herroepingsrecht
  4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  5. Leverings en verzendvoorwaarden
  6. Eigendomsvoorbehoud
  7. Aansprakelijkheid voor gebreken
  8. Toepasselijk recht

1) Toepasselijkheid

 

  • Deze algemene voorwaarden van Dr. Jokar Gesundheitsprodukte GmbH (hierna verkoper), zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die een consument of ondernemer (hierna klant) met de verkoper in zijn online shop getoonde producten en diensten afsluit. Hiermee wordt de opname van eigen voorwaaren van de klant tegengesproken, het geval is dan, dat er iets anders afgesproken is.
  • Gebruiker van deze algemene voorwaarden is elk natuurlijk persoon, die een juridische transactie voor doeleinden sluit, die overwegend niet commercieel of industrieel zijn en verder zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijk of juristisch persoon of rechtspersoon, die bij het sluiten van een ondernemingsrecht in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten handelt.

2) Sluiten van het contract

2.1 De in de online shop bevatte produchtbeschrijvingen stellen geen bindende aanbiedingen vanuit de verkoper, maar dienen om een bindend bod te maken door de koper.

2.2 De consument kan een bestelling via het integreerde online bestelformulier van de online shop plaatsen. Daarmee geeft de consument, nadat hij/zij de uitgezochte produchten en/of diensten in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en het elektronische bestelproces doorgelopen heeft, door te klikken op de bestelknop een juridisch bindend contract met betrekking tot de in de winkelwagen geplaatste producten of diensten aan. Bovendien kan de klant ook een bestelling per post, per e-mail, per fax, per telefoon plaatsen.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de consument binnen 5 dagen aannemen,

- Door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstformulier (fax of e-  mail) te sturen, in welk opzicht de ontvangst van de orderbevestiging door de klant beslissend is, of

- Door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de toegang van de goederen naar de klant doorslaggevend is, of

- Door de klant te vragen om te betalen na het indienen van zijn bestelling

Indien meer dan één van de bovengenoemde alternatieven bestaat, treedt het contract in werking op het moment dat een van de bovenstaande alternatieven zich voordoet. Indien de verkoper binnen de hiervoor vermelde termijn het aanbod van de klant niet accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, waardoor de klant niet meer aan zijn toestemming is gebonden.

2.4 De deadline voor de acceptatie van het aanbod begint op de dag na de indiening van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de indiening van het bod.

2.5 Bij het indienen van een bod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in de vorm van een e-mail, fax of brief naar de klant verzonden nadat hij zijn bestelling heeft verzonden in combinatie met deze voorwaarden. Daarnaast wordt de contracttekst gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant via zijn wachtwoordbeveiligde klantrekening gratis toegang krijgen tot de overeenkomstige inloggegevens, mits de klant een klantrekening in de online winkel van de verkoper heeft aangemaakt alvorens zijn bestelling te verzenden.

2.6 Voordat u de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper indient, kan de klant zijn / haar invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Daarnaast worden alle invoer nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven voor de bindende aflevering van de bestelling en kan daar ook worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor de sluiting van het contract.

2.8 Bestelling verwerken en contacten worden doorgaans uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de orderverwerkende afdeling zijn verzonden, verzonden kunnen worden.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsaanwijzing van de verkoper.

3.3 Het recht van intrekking is niet van toepassing op consumenten die tijdens het sluiten van het contract geen lid zijn van de Europese Unie en wiens enige woonplaats en afleveradres bij de sluiting van het contract buiten de Europese Unie is.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper zijn de genoteerde prijzen de totale prijzen, waaronder de wettelijke belasting. Indien van toepassing, worden extra verzend- en verzendkosten apart vermeld in de betreffende productomschrijving.

4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten optreden waar de verkoper niet verantwoordelijk voor is en die door de klant zelf gedragen moet worden. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoersvergoedingen) of invoerbelasting (bijv. Rechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan ​​met betrekking tot de overdracht van geld, zelfs als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar als de klant de betaling uit een land buiten de Europese Unie doet.

4.3 Verschillende betaalopties zijn beschikbaar voor de klant, die in de online winkel van de verkoper vermeld staan.

4.4 Indien voorafbetaling is afgesproken, is de betaling onmiddellijk na de sluiting van het contract.

4.5 Bij het kiezen van het type van de betaling op de rekening, moet de aankoopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald, tenzij anders afgesproken is. De Verkoper behoudt zich het recht om een ​​creditcontrole op de factuur uit te voeren bij het selecteren van de betaalmethode en dit type betaling te weigeren indien de kredietwaardigheidscontrole negatief is.

4.6 Indien u kiest voor de betaalmethode Europese incasso is het factuurbedrag naar een SEPA-incasso mandaat te verlenen, maar niet vóór de vervaldatum van de voorlopige informatie over de betaling. De ingang van de automatische incasso is indien de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet vóór de deadline van de voorlopige informatie. Voorlopige informatie ( "pre-notification") is elk bericht (bijvoorbeeld boekhouding, beleid, contract) van de verkoper naar de klant, is de aankondiging van een lading met behulp van SEPA-incasso. Indien de automatische afschrijving niet gehonoreerd is wegens onvoldoende saldo of door de aanduiding van een valse bankrekening of in tegenspraak met de klanten van de debit, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten van de omkering van de betrokken bank lasten dragen indien hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​credit check uit te voeren wanneer u de betaalmethode SEPA Direct Debit selecteert en deze manier van betalen voor negatieve credit check weigeren.

4.7 Wanneer u het betalingstype "PayPal" selecteert, vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg onder de gebruiksvoorwaarden van PayPal, kunt u vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Dit zet u. a. dat de klant een PayPal-account opent of al een dergelijke account heeft.

5) leverings en verzendvoorwaarden

5.1 De goederen worden geleverd via de verzendroute naar het door de klant aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat in de orderverwerking van de verkoper is gegeven, van doorslaggevend belang.

5.2 Indien het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper, aangezien de aflevering aan de klant niet mogelijk is, draagt de klant de kosten voor het niet succesvol verzenden. Dit geldt niet als de klant zijn recht op intrekking effectief uitoefent als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van de levering leidde of als hij tijdelijk werd verhinderd om de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper hem een redelijke termijn voor de uitvoering heeft meegedeeld.

5.3 Zelf de product(en) afhalen is ook mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Treedt de verkoper in voorschot, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

8) Toepasselijk recht

8.1 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle wettelijke betrekkingen van de partijen onder de uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt verleend door verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waarin de consument gewoonlijk woonachtig is, niet wordt ingetrokken.

0
0
0
s2sdefault